-o((: mAin:

JAJC manual


Wiadomości, chat, groupchat i historia

Są trzy rodzaje dialogu, czy też sposobu wysyłania/odbierania wiadomości - pojedyncza wiadomość [normal message], rozmowa [chat], oraz rozmowa na kanale [groupchat]. Wiadomość jest pojedynczym okienkiem, wygodnym, gdy chcemy wysłać jedną krótką wiadomość informacyjną do jednej lub wielu osób. Rozmowa jest trybem, gdzie cały dialog jest pokazany w jednym okienku, podobnie jak to jest np. w GG [tyle, że lepiej (: ]. Podobne jest to trybu 'private message' na IRC i jest najwygodnieszą formą konwersacji. Trzeci rodzaj - groupchat - jest odpowiednikiem kanału IRC z możliwością skonfigurowania przeróżnych parametrów, o czym za chwile. A oto bardziej szczegółowy opis każdego z elementów:
 1. normal message [wiadomość]
 2. chat [dialog]
 3. groupchat [pokój/kanał]
 4. historia wiadomości

top
 1. Normal Message [normalna wiadomość]

  o1_o1 o1_o2 o1_o3 o1_o4 o1_o5 o1_o6 o1_o7 o1_o8 o1_o9 o1_1o o1_11 o1_12 o1_13
  message window

  Wygląd okna widomości będzie się znacząco różnił w zależności o ustawień użytkownika. Podstawową częścią okna wiadomości jest oczywiście panel wiadomości, gdzie wpisuje się pożądaną treść. Nic specjalnie odkrywczego. Poza tym mamy do dyspozycji sporo dostępnych opcji menu kontextowego [1], oraz menu dodatkowego [3-6], oraz kilka opcji pozwalających upiękrzyć wiadomość [7-9].
  Wiadomość może zawierać jeden lub więcej z pośród elementów: Każdy element jest traktowany jako specjalny obiekt ze specalnymi właściwościami, odpowiednim menu kontextowym: np. jeśli prześlemy kontakt, to po kliknięciu na nim PGM będziemy mieli opcje dodania go, obejrzenia vcarda etc. Oczywiście w przypadku URL link w zwykłej wiadomości i tak będzie podświetlony ale jest to cecha klienta, która nie musi być obsługiwana przez każdy program.
  Po kolei i konkretnie:
  1. menu główne

   • ikonka JAJC i xyfka
    Powoduje wyświetlenie menu kontextowego kontaktu - dostępnego również z rostera.
   • Message
    message.window.messagemenu
    Menu kontextowe wiadomości, umożliwiające skonfigurowanie kilku jej parametrów. Możemy ustalić:
    • subject: temat wiadomości. Będzie wyświetlany na belce okna.
    • Message Type: pozwala ustalić jej główny typ - text/chat/headline. Wiadomość może zawierać elementy różnych typów, ale tu określa się jaki jest podstawowy. Wiąże się to wyłącznie ze sposobem poinformaowania o jej przybyciu, który często jest zależny od typu wiadomości. Przełączenie typu wiadomości na 'chat', nie zmieni wyglądu okna na 'chat' ale użytkownik dostanie zaproszenie do rozmowy. Jeśli odpowie i otworzymy okno, to będzie to okno 'chat'.
    • Advanced: włącza widok zaawansowany, który uaktywnia dodatkowe zakładki w menu dodatkowym wiadomości (URL, Contact list, Recipients)
    • Allow empty messages: pozwoli na wysłanie pustej wiadomości nie zawierającej żanych znaków.
    • Encrypt message: pozwala na zakodowanie wiadomości kluczem publicznym odbiorcy. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
    • Sign message: pozwala podpisać wiadmość swoim kluczem prywatnym. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
    • Encrypt&Sign message: spowoduje zakodowanie i podpisanie wiadomości. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
    • Preferences: Otwiera okno właściwości wiadomości.
   • Msg. History
    Pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie w historii wiadomości.
   • Send
    Wysyła wiadomość - działa tak samo jak enter/ctlr-enter [zależy od ustawień].
  2. flaga

   Klient automatycznie wykrywa z jakiej domeny jest nasz rozmówca i na tej podstawie wyświetla flagę państwa odbiorcy.
  3. menu dodatkowe - message

   Pokazuje panel wpisywania wiadomości.
  4. menu dodatkowe - URL

   Pokazuje panel wpisania adresu internetowego URL oraz ewentualnego opisu. [uaktywnienie]
  5. menu dodatkowe - Contact list

   Pozwala na dodanie do wiadomości któregoklwiek [którychkolwiek] z pośród kontaktów w rosterze. [uaktywnienie]
  6. menu dodatkowe - Recipients

   Pozwala na zdefiniowanie wielu odbiorców wiadomości - dzieki temu można wysyłać informacje zbiorowe [uaktywnienie]
  7. ustawienia fontu

   Opcja jest aktywna tylko po włączeniu ikonki XHML obok. Pozwala na zdefiniowanie rodzaju i koloru czcionki wysyłanej wiadomości.
  8. ikona XHTML

   Włącza/wyłącza wysyłanie wiadomości XHTML
  9. emotikon

   smileset.icon

   Jeśli w ustawieniach ustawiony jest smileset, ikonka będzie pozwalała na wybór emotikona.
  10. słownik

   Jeżeli włączona jest obsługa słownika aspell, opcja pozwala na wybranie języka słownika.
  11. sprawdź pisownię

   Sprawdza pisownię wyrazów we wpisywanej wiadomości.
  12. avatar

   Jeśli w preferencjach włączone jest wyświetlanie avatara, będzie się on pojawiał w oknie wiadomości. Jego miejsce jest również definiowane w preferencjach.
  13. ilość znaków

   Pokazuje ilość znaków w wiadomości.


  top
 2. Chat [dialog]

  chat window

  o2_o1 o2_o2 o2_o3 o2_o4 o2_o5 o2_o6 o2_o7 o2_o8 o2_o9 o2_1o o2_11 Podstawową różnicą pomiędzy oknem wiadomości a chata jest to, iż widoczne są dwa panele textowe - na górnym widać historię rozmowy, dolny pozwala wpisać nową wiadomość. Większość elementów panelu ma tą samą funkcjonalność, co w przypadku okna wiadomości.
  1. tab

   Jeśli włączone jest dokowanie, wszystkie otwarte okna chat będą wyświetlane jako zakładki [tabs] w pojedynczym oknie.
  2. menu kontextowe okna chat

   • menu

    Menu okna chat pozwala na wykonanie wszelkich czynności związanych z kontaktem, wyglądem okna, textem etc...
    • Ikonka JAJC i xyffka
     Powoduje wyświetlenie menu kontextowego kontaktu - dostępnego również z rostera.
    • Chat
     Menu chat pozwala na zdefiniowanie opcji związanych z oknem chat czyli:
     • "Autoclose" mode: Po zaznaczeniu działa podobnie do wiadomości - czyli po każdej wysłanej wiadomości okno rozmowy jest zamykne.
     • iconAllow carriage return: Włącza wyłącza możliwość wstawiania znaków entera w wiadomości. Jeśli opcja jest włączona wiadomość można wysłać poprzez ctrl-enter. Jeśli opcja jest wyłączona enter można wstawić poprzez shift-enter.
     • Encrypt message: pozwala na zakodowanie wiadomości kluczem publicznym odbiorcy. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
     • Sign message: pozwala podpisać wiadmość swoim kluczem prywatnym. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
     • Encrypt&Sign message: spowoduje zakodowanie i podpisanie wiadomości. Wymaga zainstalowanego oprogramowania PGP.
     • iconSave as: Zapisuje całą rozmowę do pliku HTML.
     • iconPrint: Otwiera podgląd wydruku i pozwala na ustawnie widoku i wydrukowanie całej historii rozmowy.
     • iconPreferences: Otwiera okno właściwości wiadomości.
     • iconDock to: pozwala na zadokowanie danej zakładki okna do innego okna głownego. Musi być włączona opcja dokowania chata.
     • iconClose: zamyka okno chata
    • Edit
     Daje podstawową funkcjonalność edytora textu w oknie wpisywania wiadomości. Jest to menu kontextowe, czyli można je również uruchomić klikając PGM w panelu gdzie wpisuje się wiadomość.
     • Undo [ctrl-z]
     • Redo
     • Cut [ctrl-x, shift-del]
     • Copy [ctrl-c,ctrl-ins]
     • Paste [ctrl-v, shift-ins]
     • Delete [del]
     • Select All
    • View
     Ma podobną funkcjonalność jak 'edit', tyle że odnosi się do okna widoku historii. Ponieważ jest to okno tylko do odczytu nie ma opcji modyfikujących - np. paste. Jest to menu kontextowe, czyli można je otworzyć klikając PGM na panelu z historią wiadomości.
     • Copy
     • Copy URL - dostępne po kliknięciu PGM na linku URL
     • Clear - czyści okno historii, ale nie kasuje wiadomości. Można zmienić ilość wyświetlanych wiadomości [np. z ostatnich 3dni na ostatnie 7dni], żeby znów widzieć wszystkie wiadomości.
     • Select All - zaznacza wszystko, co jest aktualnie w oknie historii.
    • Messages
     Pozwala na zdefiniowanie ograniczenie pokazywanych wiadomości w oknie historii. Przyjmuje wartości:
     • Wiadmości z dziś,
     • ostatnich 7 dni,
     • ostatnich 3o dni,
     • ostatniego roku,
     • wszystkie wiadomości.
  3. flaga

   Klient automatycznie wykrywa z jakiej domeny jest nasz rozmówca i na tej podstawie wyświetla flagę państwa odbiorcy.
  4. avatar

   Jeśli w preferencjach włączone jest wyświetlanie avata będzie się on pojawiał w oknie wiadomości. Jego miejsce jest również definiowane w preferencjach.
  5. ustawienia fontu

   Opcja jest aktywna tylko po włączeniu ikonki XHML obok. Pozwala na zdefiniowanie rodzaju i koloru czcionki wysyłanej wiadomości.
  6. ikona XHTML

   Włącza/wyłącza wysyłanie wiadomości XHTML
  7. emotikon

   Jeśli w ustawieniach ustawiony jest smileset, ikonka będzie pozwalała na wybór emotikona.
  8. słownik

   Jeżeli włączona jest obsługa słownika aspell, opcja pozwala na wybranie języka słownika.
  9. sprawdź pisownię

   Sprawdza pisownię wyrazów we wpisywanej wiadomości.
  10. ikona wyślij

   Pozawala na wysłanie wiadomości via mouse-click. Odpowiednik enter/ctrl-enter w zależności od ustawień.
  11. ikona blokady przewijania historii

   Włączenie tej opcji wyłączy automatyczne przewijanie się okienka historii. Po włączeniu każda nowa wiadomość będzie automatycznie przesuwała historię w górę.

  top
 3. Groupchat [pokój/kanał]

  Groupchat daje możliwość stworzenia pokoju [kanału], gdzie wielu użytkowników może rozmawiać ze sobą. Wszelkie możliwości/ograniczenia konfiguruje się podczas zakładania pokoju. Można je potem oczywiście zmienić via menu. Po dołączeniu się do pokoju otwiera się okno podobne do tego, jakie udostępnia każdy klient IRC:
  groupchat window

  Wygląd okna może się oczywiście różnić w zależności od różnych opcji. Zawsze jednak dostępne jest menu, panel historii oraz do wpisywania wiadomości. Po prawej stronie widać listę użytkowników, którzy są podłączeni do tego pokoju. Ikonki koło użytkowników wskazują na rolę jaką pełnią - tu widać dwóch administratorów pokoju.
  Bardzo ciekawą właściwością jest to, iż groupchaty są jakby odrębne i niezależne od samego messengera - przyłączając się do kanału możemy zdefiniować nicka [xyfkę], pod jakim chcemy być na nim widoczni, możemy również ustalić odrębny status. I tak np. możemy ustawić na groupchacie DND żeby nikt nie zawracał nam... głowy, a w samym kliencie możemy mieć status online. Dzięki temu np. można korzystać z klienta w pracy - i być dostępnym dla współpracowników, a odizolować się od publicznych wiadomości. Daje to również dodatkowy poziom prywatności - jeśli tylko na danym kanale nie można sprawdzać vcardów użytkowników. Dokładny opis standardu 'Multi-user chat' wraz z opisem ról użytkowników, kto kiedy i w jakich okolicznościach ma jaki status etc. zawarty jest w dokumecie standaryzującym JEP0045.

  top
 4. Message History

  okno hitorii wiadomości

  Historia wiadomości to bardzo przydatne narzędzie pozwalające przejrzeć logi wszystkich rozmów. Poza standardowymi możliwościami jak uzyskaniem menu kontextowego dla kontaktu, podstawowym narzędziem jest 'Search' czyli wyszukiwanie oraz możliwość wyczyszczenia zbędnych śmieci z historii poprzez opcję 'clear'. Po wybraniu z menu 'Message'->'Search' pojawi się okienko proszące o podanie wyrażenia regularnego - może to być po prostu poszukiwany ciąg znaków. Zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości, które zawierają dany ciąg znaków, posortowane wg. dat. Rozwijając wiadomości z konkretnego dnia można przejrzeć je bardziej szczegółowo, klikając na daną wiadomość otworzy się okno z tą wiadomością jak poniżej:
  #FIXME - jesli bedzie cos o wyrazeniach regularnych zrobic link.
  found message window

  [Od versji 2oo4.o2.12 na pasku title bar wyświetlane jest czy wiadomość jest dla czy od rozmówcy. We wcześniej wersji można było się domyśleć dzięki nieaktywnym ikonkom 'reply' i 'Cit. reply'].
  Poza menu kontextwym kontaktu dostępne są opcje:

top
-o((: mAin: