-o((: mAin:

JAJC manual


Roster [Main Window]

roster view
pic.1.1 okno rostera.
 1. Co to jest roster
 2. Menu Główne
 3. Grupy kontaktów i kontakty
 4. Grupy specjalne
 5. Avatar i status

top
 1. Co to jest Roster?

  Roster jest to główny panel ['main window'] programu JAJC. Podstawowymi elementami rostera jest lista posiadanych kontaktów, menu główne [pic.1.1::2], oraz menu statusu [pic.1.1::7]. Ten niepozornie wyglądający intererface okazuje się skrywać olbrzymią liczbę możliwości dostępnych poprzez menu kontextowe, różne dla każdego typu obiektu. Menu kontextowe otwiera się za pomocą kliknięcnia PGM na danym obiekcie. Podstawowymi obiektami rostera są: Ponadto większość okien również posiada swoje menu kontextowe, pomagające wykonać najważniejsze czynności. Do takich elementów, składających się na program JAJC, należą m.in.:
  time list
  pic.1.2timelista dla grupy
  Przytrzymanie kursora myszki nad obiektami powoduje włączenie się małego ekranu informacyjnego. Na rys. 1.1::5 widać taki ekranik dla obiektu kontaktu. W przypadku grupy wyświetlane są wszystkie aktywne kontakty, powalając zobaczyć kto jest obecnie online, nie rozwijając grupy [pic.1.2].

  top
 2. Menu Główne

  Główne menu pozwala na wszelkich czynności związanych z konfiguracją programu, konta, dodawaniem kontaktów etc., oraz szybki dostęp do kilku elementów - jbrowsera, notek oraz headlinesów.
  Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w oddzielnej części.


top
 1. Grupy kontaktów i kontakty

  Kontakty są podstawowym obiektem - adresem użytkownika. Kontakt może być nieaktywny - działać dokładnie jak wpis w książce adresowej - lub co częściej nas interesuje - wskazywać aktualny status użytkownika, na którego wskazuje. W przypadku protokołu Jabber określany jest jako JID - czyli Jabber IDentity. W przeciwieństwie do większości systemów IM nie jest to numerek - np. 23666, ale adres o strukturze takiej jak email - np. nexor@jabber.pjwstk.edu.pl. Jabber pozwala na korzystanie z wielu instancji klientów na raz [można uruchomić kilka aplikacji klienckich na to samo konto]. Każda taka sesja nosi nazwę zasobu [resource]. Jeśli jakiś użytkownik ma więcej niż jeden aktywny zasób, jego kontakt wyświetla się jako grupa [pic.1.1::6]. Ponadto dzięki transportom można dodawać kontakty z różnych systemów IM. Każdy kontakt może być widoczny pod tą samą nazwą, i aby umożliwić rozpoznanie między poszczególnymi transportami, każdy widziany jest jako ikonka charakterystyczna dla danego systemu [pic.1.1::4] (można zmusić JAJCa aby wszystkie kontakty były pokazywane ze standardową ikonką]. Można również ręcznie wymusić rodzaj ikonki dla danego kontaktu. Jeśli przy kontakcie jest ikonka sybolizująca czerwony wykrzyknik może to oznacza to jeden z kilku błędów: transport do systemu dla danego kontaktu jest wylogowany lub niezarejestrowany, nie subscrybujemy stanu dla danego kontaktu, lub inny problem z połączeniem.
  Aby ułatwić korzystanie z programu oraz przyspieszyć wyszukiwanie kontakty można przypisywać do grup [pic.1.1::3]. Niestety projekt Jabber przewiduje wyłącznie płaską strukturę grup dając im stosunkowo niewielką rolę - a szkoda. Dodatkowym ułatwieniem wyszukiwania kontaktu jest opcja 'incremental search' - jeśli aktywne jest okna rostera i zaczniemy coś wpisywać, wskaźnik aktualnego kontaktu będzie się przesuwał wyszukując wpisywanej nazwy.
  Zarówno dla grupy jak dla kontaktu można wykonać specyficzne operacje - dla tego każdy z tych obiektów posiada własne menu kontextowe:


  top
 2. Grupy specjalne

  Grupy specjalne są tworzone automatycznie a przynależność do nich nie jest ustalana przez użytkownika. Obiekty znajdują się w grupach specjalnych ze względu na swój specyficzny charakter [np. są agentami (;] lub ze względu na specyficzną akcję [np. oczekują na autoryzację].
  Standardowo podwójne kliknięcie na obiekcie tego rodzaju powoduje włączenie jbrowsera w kontexcie tego zasobu.

  top
 3. Avatar i status

  user.statuses
  pic.5.1 widok menu statusu.
  W dolnej części rostera [pic.1.1::7] widać nasz obecny status. Jeśli mamy zdefiniowanego avatara to będzie on pokazany po lewej stronie obecnego statusu. W innym przypaku będzie tam widoczna ikonka JAJCa.
  Statusy określają aktywność użytkownika. Otwierając menu statusu możemy zmienić nasz obecny status, ale dodatkowo dostępne jest kilka innych elementów. Jeśli jesteśmy podłączeni do jakichś groupchatów, to ich lista będzie wyświetlana na samej górze menu statusów. To właśnie stąd można otworzyć okno groupchata po jego zminimalizowaniu. Następnie dostępna jest lista statusów zdefiniowanych przez użytkownika [o ile oczywiście jakieś zdefioniował]. Na końcu można włączyć opję 'exit' - aby mieć pod ręką skrót do wyjścia z programu.
  Jak widać menu statusu może się znacząco różnić w zależności od konfiguracji. Pewne elemnty są jednak stałe. Standardowo jest siedem predefiniowanych statusów:

top
-o((: mAin: